wagony kolejki TT produkcji TT Zeuke w malowaniu kolei niemieckich
• wagon pocztowy (Deutsche Post) • dwa wagony pasażerskie 1. i 2. klasy (Deutsche Reichsbahn DR)
• wszystkie wagony wyposażone są w sprzęgi starego typu