wagony towarowe kolejki TT produkcji TT Zeuke w malowaniu kolei niemieckich Deutsche Reichsbahn DR
• wagon chłodnia (Tnfhs) • wagon węglarka (Omu) • wagon wapniarka (Kmm) • wagon platforma z kłonicami (Rm)
• wszystkie wagony wyposażone w sprzęgi starego typu