zapory/szlabany z napędem elektrycznym produkcji KUNERT Berlin
• zapory z podjazdem, bez torów
• dwa przyłącza do podłączenia zasilania