STAŻE


2015


Michał TOMASZEWSKI
3-miesięczny staż naukowy w Southern Federal University, Rostov on Don, Russia.

Kamil CIOS
Roczny staż w Bosch Rexroth Sp. z o.o., Warszawa.

Kamil ZAJĄC
Staż w Laboratorium Bezpieczeństwa Pojazdów, PIMot, Warszawa.

Aleksandra SZAFRAŃSKA
Staż w Mikor-Inżyniering, Warszawa.


2009


Łukasz MAZURKIEWICZ
Miesięczny staż naukowy w Institute of Material and Structure, Riga Technical University, Latvia.


2008


Kamil SYBILSKI i Jakub SOŁTYSIUK
3-tygodniowy staż naukowy w FAMU-FSU College of Engineering, Tallahassee, United States.


SZKOLENIA


2015


Członkowie KNMiIS
Szkolenie z projektowania w systemie Solid EDGE St7.

Członkowie KNMiIS
Szkolenie z projektowania w systemie Autodesk Inventor 2015.