WYBRANE OBSZARY BADAWCZE W RAMACH DZIAŁALNOŚCI KOŁA


Opiekun naukowy: prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski

 • Projekt klatki bezpieczeństwa małego samochodu miejskiego

 • Opracowanie modelu numerycznego egzoszkieletu dla modelu numerycznego manekina antropomorficznego

 • Ażurowe konstrukcje biodegradowalnych stentów naczyniowych

 • Metody numeryczne w modelowaniu naczyń wieńcowych


Opiekun naukowy: dr inż. Roman Gieleta

 • Eksperymentalne badania materiałów i struktur energochłonnych


Opiekun naukowy: ppłk dr inż. Robert Panowicz

 • Modelowanie układów bimetalicznych

 • Badania pian metalicznych

 • Modelowanie dynamicznego procesu prasowania materiałów

 • Modelowanie zjawiska kumulacji


Opiekun naukowy: dr inż. Wiesław Krasoń

 • Modyfikacje projektowe i badania wagonu platformy do przewozu samochodów ciężarowych

 • Badania modelowe wieloczłonowych konstrukcji mechanicznych z luzami montażowymi

 • Modelowanie i badanie wpływu ruchu pojazdu na drgania i wytężenie mostów

 • Aplikacje CAD-CAE w symulacjach działania konstrukcji wieloczłonowych

 • Zastosowanie oprogramowania Matlab w modelowaniu i badaniach inżynierskich


Opiekun naukowy: dr inż. Agnieszka Derewońko

 • Symulacje numeryczne wybranych zjawisk fizycznych z zakresu wytrzymałości materiałów


Opiekun naukowy: dr inż. Andrzej Morka

 • Studium możliwości numerycznego badania zagadnień z obszaru mechaniki powiązanej ze zjawiskami elektromagnetycznymi


Opiekun naukowy: dr inż. Piotr Szurgott

 • Badania symulacyjne odpowiedzi dynamicznej mostu żelbetowego obciążonego wybranym pojazdem ciężarowym

 • Badania symulacyjne wpływ geometrii progu zwalniającego na komfort przejazdu


Opiekun naukowy: dr inż. Danuta Miedzińska

 • Badania numeryczne i eksperymentalne trójosiowego obciążania skał

 • Zastosowanie tomografii i mikroskopii do badań strukturalnych nowoczesnych materiałów