NAGRODY


Student Jakub BUKAŁA – III miejsce – za pracę Angioplastyka balonowa naczyń wieńcowych w ujęciu numerycznym – dobór optymalnej
geometrii balonika
, w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym.

Student Sebastian GAŁEK – III miejsce – za referat Analiza numeryczna wpływu grubości płyty na przebieg procesu perforacji.

Student Michał STANKIEWICZ – III miejsce – za referat Modele sztywne i odkształcalne w analizie numerycznej mostu pływającego
typu pojedyncza wstęga
.

Student Konrad DZIENISZEWSKI – Najlepsza prezentacja - za referat Analizy numeryczne pojedynczego przęsła mostu BLG w sztywnych
i odkształcalnych modelach 3D
.

Studentka Paulina GALEWSKA – Nagroda za walory inżynierskie prezentacji - za referat Modelowanie w zakresie zadań podstawowych
w dynamice mostów kolejowych
.

Student Paweł BARANOWSKI – Nagroda za walory poznawcze prezentacji - za referat Budowa modelu numerycznego kontaktu
pary ciernej w skali mikroskopowej
.

Student Konrad DZIENISZEWSKI – I miejsce za referat Numerical analysis of single span of BLG bridge using 3D rigid and deformable
models
, w konkursie na najlepszą pracę na konferencji 2 The Student Scientific Conference CERC2010.

Student Łukasz MAZURKIEWICZ – I miejsce w Konkursie o Nagrodę Rektora WAT.

Student Michał STANKIEWICZ – III miejsce w konkursie na najlepszą pracę w grupie prac studenckich XXVIII Seminarium
Koła Naukowego Studentów Mechaników Wydziału Mechanicznego WAT, Warszawa, 23-24.04.2009.

Doktorant Grzegorz SŁAWIŃSKI – I miejsce w konkursie na najlepszą pracę w grupie prac doktoranckich XXVIII Seminarium
Koła Naukowego Studentów Mechaników Wydziału Mechanicznego WAT, Warszawa, 23-24.04.2009.

Student Karol CHŁUS – III miejsce w konkursie na najlepszą pracę w grupie prac studenckich XXVII Seminarium Koła Naukowego
Studentów Mechaników Wydziału Mechanicznego WAT, Warszawa, 23-24.04.2008.

Doktorant Łukasz FILIKS – III miejsce w konkursie na najlepszą pracę w grupie prac doktoranckich XXVII Seminarium Koła Naukowego
Studentów Mechaników Wydziału Mechanicznego WAT, Warszawa, 23-24.04.2008.


WYRÓŻNIENIA


Studentka Aleksandra SZAFRAŃSKA – wyróżnienie nagrodą dziekańską za pracę inżynierską Modelowanie oprzyrządowania dodatkowego
do samochodów dla osób niepełnosprawnych
.

Student Kamil ZAJĄC – wyróżnienie nagrodą dziekańską za pracę inżynierską Numeryczne badania wytrzymałości elementu zawieszenia
pojazdu ciężarowego
.

Student Grzegorz MONETA – wyróżnienie w konkursie o Nagrodę Rektora Wojskowej Akademii Technicznej za pracę Wybrane problemy
modelowania wytrzymałościowego łopatki turbiny
.