NAGRODY


Doktorant Tomasz SZAFRAŃSKI – I miejsce za najlepszą pracę w kategorii doktorantów za referat Development of a system for
measuring the vibrations of a Small Wind Turbine
.

Doktorant Michał KUCEWICZ – III miejsce za najlepiej zaprezentowane referaty w kategorii doktorantów za prezentację
Analiza wybranych modeli konstytutywnych dla materiałów skalnych.

Doktoranci Michał KUCEWICZ, Aleksandra SZAFRAŃSKA, Michał TOMASZEWSKI oraz Kamil ZAJĄC – II miejsce
w kategorii doktorantów za pracę Numerical analysis of the flanged joint including various screw pre-tensioning methods.

Doktorant Kamil ZAJĄC oraz Daniel NYCZ – Nagroda za walory naukowe za pracę Modelling, simulation and experimental validation
of tension-shear test of single-overlap two-screw steel joint
.

Doktorantka Aleksandra SZAFRAŃSKA – Nagroda za walory poznawcze za pracę Basic research of human body stability trade
on posturography platforms
.

Student Tomasz SZAFRAŃSKI – III miejsce w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP
na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym za pracę Analiza numeryczna wieży elektrowni wiatrowej małej mocy
w typowych warunkach eksploatacyjnych
.

Studentka Aleksandra SZAFRAŃSKA – III miejsce w XVI edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP
na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym za pracę Modelowanie oprzyrządowania dodatkowego do samochodów
dla osób niepełnosprawnych
.

Student Michał KUCEWICZ – II miejsce za referat zaprezentowany na 40-stej Studenckiej Konferencji Naukowej Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie za pracę Modelowanie i symulacje numeryczne wybranego modelu bezpowietrznego koła.

Student Jakub BUKAŁA – III miejsce – za pracę Angioplastyka balonowa naczyń wieńcowych w ujęciu numerycznym – dobór optymalnej
geometrii balonika
, w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników
Polskich na najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym.


WYRÓŻNIENIA


Student Michał KUCEWICZ – wyróżnienie nagrodą dziekańską za pracę inżynierską Projekt i analiza nowej konstrukcji bez oponowego
koła samochodowego
.

Studenta Anna GAJDA - wyróżnienie nagrodą dziekańską za pracę inżynierską Rejestracja i modelowanie ruchu człowieka.

Studentka Aleksandra SZAFRAŃSKA – wyróżnienie nagrodą dziekańską za pracę inżynierską Modelowanie oprzyrządowania dodatkowego
do samochodów dla osób niepełnosprawnych
.

Student Kamil ZAJĄC – wyróżnienie nagrodą dziekańską za pracę inżynierską Numeryczne badania wytrzymałości elementu zawieszenia
pojazdu ciężarowego
.