OPIEKUN KOŁA NAUKOWEGO


dr inż. Arkadiusz POPŁAWSKI
e-mail: arkadiusz.poplawski@wat.edu.pl
 11/62  tel.: 261 837 867ZARZĄD KOŁA NAUKOWEGO


PRZEWODNICZĄCA
Klaudia RĘBIŚ
e-mail: klaudia.rebis@student.wat.edu.pl


ZASTĘPCA
mgr inż. Michał KUCEWICZ
e-mail: michal.kucewicz@wat.edu.pl
 48/62  tel.: 261 837 275
SEKRETARZ
mgr inż. Michał TOMASZEWSKI
e-mail: michal.tomaszewski@wat.edu.pl
 48/62  tel.: 261 837 275