PUBLIKACJE CZŁONKÓW KOŁA W CZASOPISMACH NAUKOWYCH


Ł. Mazurkiewicz, J. Małachowski, Medical syringe set components strength analysis, MTA Review.

P. Baranowski, J. Małachowski, Budowa modelu numerycznego układu hamulcowego z wykorzystaniem techniki skanowania 3D,
Mechanik, Nr 2/2010.

Ł. Mazurkiewicz, J. Małachowski, Test optymalizacji ażurowej konstrukcji cylindrycznej z wykorzystaniem narzędzi LS-Opt i HyperMesh,
Mechanik, Nr 2/2010.

M. Stankiewicz, W. Krasoń, Numeryczne symulacje pracy odcinka mostu pływającego typu wstęga,
Mechanik, Nr 1/2010.

J. Soltysiuk, W. Krason, A numerical analysis of multi-leaf spring strength, MTA Review, Vol. XIX, No. 3, 2009.

W. Krasoń, K. Chłus, Numeryczna analiza wpływu parametrów eksploatacyjnych na wytrzymałość mostu składanego,
Mechanik, Nr 1/2009, s. 60–61.

J. Małachowski, W. Krasoń, K. Sybilski, Numeryczne odwzorowanie warunków współpracy elementów podwozia głównego
w fazie przyziemienia na dwa koła
, Mechanik, Nr 1/2009, s. 68–69.

P. Dziewulski, W. Krasoń, J. Małachowski, Ł. Mazurkiewicz, W. Pakszys, Analiza wytrzymałości elementów zestawu probówko-strzykawki
na etapie montażu
, Mechanik, Nr 2/2009, s. 138–139.

J. Sołtysiuk, W. Krasoń, A numerical analysis of Multi-leaf spring strength, MTA Review, Vol. 19, No. 3, 2009.


RERERATY CZŁONKÓW KOŁA W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH


K. Dzieniszewski, Numerical analysis of single span of BLG bridge using 3D rigid and deformable models, The Student Scientific Conference CERC2010, Bukareszt, Military Technical Academy, 16-18.06.2010, Rumunia.

J. Sołtysiuk, Numerical investigation of a landing gear pin joints with wear clearances, International Military Schools Students’, based on CEFME, 31.05-03.06.2010, Brno, Czech Republic.

G. Moneta, Wybrane problem modelowania wytrzymałościowego łopatki turbiny, Konkurs WAT, 26.11.2010.

A. Bondyra, Modelowanie i symulacja numeryczna próby zginania belki o przekroju skrzynkowym oraz walidacja eksperymentalna,
Materiały Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego.

P. Galewska, Symulacje numeryczne w zakresie zadań podstawowych w dynamice mostów kolejowych,
Materiały Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego.

Ł. Mazurkiewicz, Porównanie wyników analiz ażurowej konstrukcji stenta kardiochirurgicznego dla modelu płaskiego i przestrzennego,
Materiały Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego.

G. Moneta, Przykład autogeneracji modelu łopaty wertykalnej turbiny wiatrowej w środowisku CAD,
Materiały Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego.

D. Nycz, Badania eksperymentalne regularnego laminatu krzyżowego winyloestrowo-węglowego,
Materiały Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego.

D. Nycz, Walidacja eksperymentalna modelu numerycznego płyty laminatu winyloestrowo-węglowego,
Materiały Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego.

M. Orzyłowski, Analiza wytrzymałości połączenia nitowego wybranego fragmentu kadłuba samolotu PZL M-28 Skytruck,
Materiały Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego.

P. Talarek, Modelowanie młota udarowego RG-1,
Materiały Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego.

P. Talarek, Symulacje numeryczne drgań młota udarowego RG-1,
Materiały Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SEMINARIACH NAUKOWYCH STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI


10 studentów i 4 doktorantów, XXIX Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechanicznego, WAT, Warszawa, 22-23.04.2010.

K. Dzieniszewski, The Student Scientific Conference CERC2010, Military Technical Academy, Bukareszt, Rumunia 16-18.06.2010.

J. Sołtysiuk, International Military Schools Students’, based on CEFME, Brno, Czech Republic, 31.05-03.06.2010.

P. Baranowski, Ł. Mazurkiewicz, M. Stankiewicz, VIII FORUM Inżynierskie Stowarzyszenia ProCAx Komputerowe Systemy Inżynierskie – rozwój, dostosowanie, wdrażanie, Siewierz, 19-22.11.2009.

K. Sybilski, K. Chłus, Ł. Mazurkiewicz, VIII FORUM Inżynierskie Stowarzyszenia ProCAx Komputerowe Systemy Inżynierskie – rozwój, dostosowanie, wdrażanie, Podlesice k/ Kroczyc, 13-16.11.2008.