PUBLIKACJE CZŁONKÓW KOŁA W CZASOPISMACH NAUKOWYCH


M. Tomaszewski, J. Małachowski, Numerical analysis of the blood flow in an artery with stenosis, Biomechanics in Medicine and Biology,
Springer 2019, pp. 68–77.

M. Tomaszewski, P. Baranowski, J. Małachowski, K. Damaziak, J. Bukała, Analysis of artery blood flow before and after angioplasty,
American Institute of Physics, Vol. 1922 (1), 2018.

M. Kucewicz, P. Baranowski, J. Małachowski, A. Popławski, P. Płatek, Modelling, and characterization of 3D printed cellular structures,
Materials and Design, Vol. 142, 2018, pp. 177–189.

M. Kwietniewski, D. Miedzińska, T. Niezgoda, FEM analysis of proppant sticking in rock cracks, Archives Of Civil Engineering,
Vol. LXIV, Iss. 2, 2018, pp. 55–65.

M. Kwietniewski, Analiza numeryczna wgłębiania kulek stalowych w skałę, Modelowanie Inżynierskie, z. 66, 2018, s. 41–45

J. Bukała, P. Kwiatkowski, J. Małachowski, Numerical analysis of crimping and inflation process of balloon-expandable coronary stent
using implicit solution
, International Journal for Numerical Methods in Biomedical Engineering, Vol. 33 (12), 2017.

J. Bukała, K. Damaziak, H. R. Karimi, K. Kroszczynski, M. Krzeszowiec, J. Malachowski, Modern small wind turbine design solutions
comparison in terms ofestimated cost to energy output ratio
, Renewable Energy, Vol. 83, 2015, pp. 1166–1173.

A. Szafrańska, K. Sybilski, J. Małachowski, Koncepcja uchwytu na kierownicę dla osób niepełnosprawnych, Logistyka, nr 4, 2015,
s. 5905–5913.


REFERATY CZŁONKÓW KOŁA W MATERIAŁACH KONFERENCYJNYCH


M. Kucewicz, Numerical simulation of ballistic panels with printed cellular filling, XXXVII Seminarium Kół Naukowych "Mechaników"
Wydziału Mechanicznego WAT, 23–25.05.2018, Warszawa.

A. Szafrańska, Analysis of human lower limbs loads in terms of running form, XXXVII Seminarium Kół Naukowych "Mechaników"
Wydziału Mechanicznego WAT, 23–25.05.2018, Warszawa.

T. Szafrański, Development of a system for measuring the vibrations of a Small Wind Turbine, XXXVII Seminarium Kół Naukowych
"Mechaników" Wydziału Mechanicznego WAT, 23–25.05.2018, Warszawa.

K. Zając, Simulations of TB32 tests on selected road safety barriers on horizontal arc, XXXVII Seminarium Kół Naukowych "Mechaników"
Wydziału Mechanicznego WAT, 23–25.05.2018, Warszawa.

M. Skaba, Kinematical and dynamical simulations of the excavator working system selected elements, XXXVII Seminarium Kół Naukowych
"Mechaników" Wydziału Mechanicznego WAT, 23–25.05.2018, Warszawa.

T. Szafrański, Methodology of optimization of layout of shell structure reinforcement, 11th International Conference Shell Structures:
Theory And Applications, 11–13.10.2017 , Gdańsk.

T. Szafrański, Methodology of optimization of layout of shell structure reinforcement, The 22nd International Conference on Computer
Methods in Mechanics, 13–16.09.2017, Lublin.

M. Tomaszewski, Analysis of artery blood flow before and after angioplasty, The 22nd International Conference on Computer Methods
in Mechanics, 13–16.09.2017, Lublin.

M. Kucewicz, Energy absorption capability of 3D printed cellular structures, 9th International Symposium on Mechanics of Materials
and Structures, 4–8.06.2017, Augustów.

A. Szafrańska, Preliminary numerical modelling of titanium alloy geometric structures manufactured using the lens technology designated
for absorbing crash (impact) energy
, 9 th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, 4–8.06.2017, Augustów.

A. Gajda, Registration tests and modeling archer movement, XXXVI Seminarium Kół Naukowych "Mechaników"
Wydziału Mechanicznego WAT, 24–26.05.2017, Warszawa.

A. Szafrańska, Basic research of human body stability trade on posturography platforms, XXXVI Seminarium Kół Naukowych "Mechaników"
Wydziału Mechanicznego WAT, 24–26.05.2017, Warszawa.

M. Kucewicz, A. Szafrańska, M. Tomaszewski, K. Zając, Numerical analysis of the flanged joint including various screw pre-tensioning methods, XXXVI Seminarium Kół Naukowych "Mechaników" Wydziału Mechanicznego WAT, 24–26.05.2017, Warszawa.

K. Zając, D. Nycz, Modelling, simulation and experimental validation of tension-shear test of single-overlap two-screw steel joint,
XXXVI Seminarium Kół Naukowych "Mechaników" Wydziału Mechanicznego WAT, 24–26.05.2017, Warszawa.

A. Szafrańska, K. Sybilski, J. Małachowski, Wpływ geometrii pasów bezpieczeństwa na stabilizację i zachowanie kierowcy
niepełnosprawnego w trakcie zderzenia czołowego
, Majówka Młodych Biomechaników im. prof. Dagmary Tejszerskiej,
20–22.05.2016, Ustroń.

M. Kucewicz, J. Małachowski, P. Baranowski, Modelowanie i symulacje numeryczne wybranego modelu bezpowietrznego koła,
40-sta Studencka Konferencja Naukowa Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie, 19.05.2016,
Częstochowa.

A. Szafrańska, T. Szafrański, The application of engineering accelerators at the design stage of construction nodes, XXXV Seminarium
Kół Naukowych "Mechaników", 18–20.05.2016, Warszawa.

M. Jabłecki, J. Badeński, Formula Student vehicle development frame concept, XXXV Seminarium Kół Naukowych "Mechaników"
Wydziału Mechanicznego WAT, 18–20.05.2016, Warszawa.

W. Wdowiński, Modelowanie i analiza wytrzymałości łopatki III stopnia sprężarki silnika K-15, XXXV Seminarium Kół Naukowych
"Mechaników" Wydziału Mechanicznego WAT, 18–20.05.2016, Warszawa.

K. Cios, Badania złącza mostu nożycowego, XXXIV Seminarium Kół Naukowych "Mechaników" Wydziału Mechanicznego WAT,
13–15.05.2015, Warszawa.

K. Zając, Analizy MES stanowiska eksperymentalnego do badania wielopiórowego resoru pojazdu kołowego, XXXIV Seminarium
Kół Naukowych "Mechaników" Wydziału Mechanicznego WAT, 13–15.05.2015, Warszawa.

M. Trypolin, Badanie wpływu wielkości modelu mikrostrukturalnego piany metalicznej o porach zamkniętych na jej parametry,
XXXIV Seminarium Kół Naukowych "Mechaników" Wydziału Mechanicznego WAT, 13–15.05.2015, Warszawa.


UDZIAŁ W KONFERENCJACH I SEMINARIACH NAUKOWYCH STUDENTÓW I MŁODYCH PRACOWNIKÓW NAUKI


International Conference of the Polish Society of Biomechanics “BIOMECHANICS 2018”, 5–7.09.2018, Zielona Góra.

XXXVII Seminarium Kół Naukowych "Mechaników" Wydziału Mechanicznego WAT, 23–25.05.2018, Warszawa.

11th International Conference Shell Structures: Theory And Applications, 11–13.10.2017, Gdańsk.

The 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics, 13–16.09.2017, Lublin.

9th International Symposium on Mechanics of Materials and Structures, 4–8.06.2017, Augustów.

XXXVI Seminarium Kół Naukowych "Mechaników" Wydziału Mechanicznego WAT, 24–26.05.2017, Warszawa.

Majówka Młodych Biomechaników, Konferencja Naukowa im. prof. Dagmary Tejszerskiej, 20–22.05.2016, Ustroń.

40-sta Studencka Konferencja Naukowa Innowacje w inżynierii produkcji, technologii materiałów i bezpieczeństwie, 19.05.2016, Częstochowa.

XXXV Seminarium Kół Naukowych "Mechaników" Wydziału Mechanicznego WAT, 18–20.05.2016, Warszawa.

XXXIV Seminarium Kół Naukowych "Mechaników" Wydziału Mechanicznego WAT, 13–15.05.2015, Warszawa.