1.03.2019 | Nabór członków do KNMiIS

Rozpoczynamy nabór członków do Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej.

1.03.2019 | Ruszamy z projektem desktopowej maszyny wytrzymałościowej

Celem projektu jest stworzenie maszyny wytrzymałościowej do celów edukacyjnych. Maszyna (zakres 5 kN) powinna mieścić się
na standardowym biurku, umożliwiać badanie próbek w teście na rozciąganie i ściskanie. Konstrukcja oparta częściowo na gotowych,
dostępnych na rynku podzespołach. Jednostka sterująca zbudowana na podstawie mikrokomputera typu Raspberry Pi lub Arduino.
Generalnie ciekawy projekt, pełen wyzwań, wymagający zaangażowania osób ze znajomością dowolnych systemów CAD, CAM, CAE,
ponadto projektowania i programowania układów mikroprocesorowych. Zapraszamy do współpracy!!!

4–6.12.2018 | VI Konferencja Młodych Naukowców Wiedza i Innowacje

W dniach 4–6 grudnia 2018 r. w Hotelu 4 Żywioły odbyła się VI Konferencja Młodych Naukowców Wiedza i Innowacje – wiWAT 2018.
Konferencja stanowiła forum wymiany informacji o prowadzonych badaniach przez studentów, doktorantów oraz młodych pracowników
nauki. Koło naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej miało swoich dwóch przedstawicieli. Nasz kolega mgr inż. Michał Kucewicz
zajął III miejsce w konkursie na najlepiej zaprezentowany referat Analizy wybranych modeli konstytutywnych dla materiałów skalnych.
Serdecznie gratulujemy !!!

16–19.10.2018 | Konferencja TKI2018

W dniach 16–19 października 2018 r. odbyła się XV Konferencja Naukowo-Techniczna Techniki Komputerowe w Inżynierii TKI2018.
Głównym organizatorem konferencji była Katedra Mechaniki i Informatyki Stosowanej Wydziału Mechanicznego WAT. W konferencji
udział wzięło blisko 160 uczestników z uczelni i ośrodków naukowych z całej Polski, co czyni ją rekordową w swojej historii.
W trackie konferencji swoje osiągnięcia naukowe przedstawiło ośmiu członków Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej.

15.10.2018 | Wybory do Zarządu Koła

W dniu 15.10.2018 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku akademickim spotkanie Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej.
Oprócz zapoznania się z nowymi tematami, które mogą być realizowane przez Członków Koła, zostały również przeprowadzone wybory
do Zarządu. Walne Zgromadzenie Koła jednogłośnie wybrało nowy Zarząd, w skład którego wchodzą: Klaudia RĘBIŚ (Przewodnicząca),
Michał KUCEWICZ (Zastępca) oraz Michał TOMASZEWSKI (Sekretarz).

23–25.05.2018 | XXXVII Seminarium Kół Naukowych Studentów

W dniach 23–25.05.2018 na Wydziale Mechanicznym Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się XXXVII Seminarium Kół Naukowych.
Oprócz studentów z sześciu polskich uczelni technicznych, mieliśmy przyjemność gościć studentów z uczelni zagranicznych z Czech,
Słowacji i Węgier. Łącznie zostało wygłoszonych 45 referatów w tym pięć, których autorami byli członkowie naszego Koła Naukowego.
Nagrodę I stopnia za pracę Development of a system for measuring the vibrations of a Small Wind Turbine zdobył członek naszego koła
mgr inż. Tomasz Szafrański. Serdecznie gratulujemy!!!

8.03.2018 | Dzień otwarty specjalności TKIM

W dniu 8 marca 2018 r. zorganizowany został "Dzień otwarty" specjalności Techniki Komputerowe w Inżynierii Mechanicznej, w trakcie
którego studenci Wydziału Mechanicznego mogli zapoznać się z jej specyfiką. Członek naszego koła naukowego mgr. inż. Michał Kucewicz
opowiadał o swoich doświadczeniach i przeżyciach związanych ze studiami w ramach specjalności oraz o tym, czym sam kierował się
dokonując wyboru i jakie korzyści udało mu się osiągnąć. Liczymy na świeżą krew, która zasili szeregi naszego Koła Naukowego.

30.10.2015 | Wybory do Zarządu Koła

W dniu 29.10.2015 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku akademickim spotkanie Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej.
Oprócz zapoznania się z nowymi tematami, które mogą być realizowane przez Członków Koła, zostały również przeprowadzone wybory
do Zarządu. Walne Zgromadzenie Koła jednogłośnie wybrało wybrało nowy Zarząd, w skład którego wchodzą: Aleksandra SZAFRAŃSKA
(Przewodnicząca), Michał TOMASZEWSKI (Zastępca) oraz Bartosz SOKOLIK (Sekretarz).

20.05.2015 | XXXIV Seminarium Kół Naukowych Studentów

W dniach 13–15.05.2015 na Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się XXXIV Seminarium
Kół Naukowych. Oprócz studentów z polskich uczelni technicznych takich jak Politechnika Warszawska czy Białostocka, mieliśmy
przyjemność gościć studentów z zagranicznych uczelni z Czech, Słowacji czy Rumuni. W sumie zostało wygłoszonych 48 referatów.

20.05.2015 | Nagrody dziekańskie dla członków Koła

Członkowie naszego Koła – inż. Aleksandra SZAFRAŃSKA oraz inż. Kamil ZAJĄC – zostali wyróżnieni nagrodami dziekańskimi
za wykazanie się bardzo dobrym przygotowaniem i dużym zaangażowaniem w procesie realizacji prac dyplomowych.

16.12.2014 | Udział KNMiIS w konkursie Virtual Formula 2015

Pragniemy z dumą poinformować, że załoga KNMiIS wystartowała w konkursie Virtual Formula 2015 organizowanym przez firmę VI-grade!
W tegorocznej edycji konkursu udział bierze 150 drużyn ze 130 uczelni rozsianych po całym świecie. Drużyny biorące udział w konkursie
mają za zadanie zoptymalizować konstrukcję i ustawienia wirtualnego samochodu wyścigowego, celem minimalizacji czasu okrążenia
na specjalnie przygotowanym torze. Deadline konkursu przypada na 15.03.2015 r. a ogłoszenie wyników przewidziano na koniec kwietnia
tegoż roku. – Zatem do dzieła!

16.12.2014 | Członek naszego Koła nagrodzony

Członek Koła Mechaniki i Informatyki Stosowanej – Jakub Bukała – został nagrodzony za najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym
w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP.

24.11.2014 | Wybory do Zarządu Koła

W dniu 18.11.2014 r. odbyły się wybory do Zarządu Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej. Walne Zgromadzenie Koła
jednogłośnie wybrało na kadencję 2014/2015 następujące osoby: Jakub BUKAŁA (Przewodniczący), Michał TOMASZEWSKI (Zastępca)
oraz Tomasz SZAFRAŃSKI (Sekretarz).