21.01.2019 | Aktualizacja strony internetowej Koła Naukowego

Dokonano aktualizacji strony internetowej Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej. Na nowej stronie będą sukcesywnie
umieszczane informacje dotyczące działalności Koła.

30.10.2015 | Wybory do Zarządu Koła

W dniu 29.10.2015 r. odbyło się pierwsze w bieżącym roku akademickim spotkanie Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej.
Oprócz zapoznania się z nowymi tematami, które mogą być realizowane przez Członków Koła, zostały również przeprowadzone wybory
do Zarządu. Walne Zgromadzenie Koła jednogłośnie wybrało wybrało nowy Zarząd, w skład którego wchodzą: Aleksandra SZAFRAŃSKA
(Przewodnicząca), Michał TOMASZEWSKI (Zastępca) oraz Bartosz SOKOLIK (Sekretarz).

20.05.2015 | XXXIV Seminarium Kół Naukowych Studentów

W dniach 13–15.05.2015 na Wydziale Mechanicznym oraz Wydziale Logistyki Wojskowej Akademii Technicznej odbyło się XXXIV Seminarium
Kół Naukowych. Oprócz studentów z polskich uczelni technicznych takich jak Politechnika Warszawska czy Białostocka, mieliśmy
przyjemność gościć studentów z zagranicznych uczelni z Czech, Słowacji czy Rumuni. W sumie zostało wygłoszonych 48 referatów.

20.05.2015 | Nagrody dziekańskie dla członków Koła

Członkowie naszego Koła – inż. Aleksandra SZAFRAŃSKA oraz inż. Kamil ZAJĄC – zostali wyróżnieni nagrodami dziekańskimi
za wykazanie się bardzo dobrym przygotowaniem i dużym zaangażowaniem w procesie realizacji prac dyplomowych.

16.12.2014 | Udział KNMiIS w konkursie Virtual Formula 2015

Pragniemy z dumą poinformować, że załoga KNMiIS wystartowała w konkursie Virtual Formula 2015 organizowanym przez firmę VI-grade!
W tegorocznej edycji konkursu udział bierze 150 drużyn ze 130 uczelni rozsianych po całym świecie. Drużyny biorące udział w konkursie
mają za zadanie zoptymalizować konstrukcję i ustawienia wirtualnego samochodu wyścigowego, celem minimalizacji czasu okrążenia
na specjalnie przygotowanym torze. Deadline konkursu przypada na 15.03.2015 r. a ogłoszenie wyników przewidziano na koniec kwietnia
tegoż roku. – Zatem do dzieła!

16.12.2014 | Członek naszego Koła nagrodzony

Członek Koła Mechaniki i Informatyki Stosowanej – Jakub Bukała – został nagrodzony za najlepszą pracę dyplomową o profilu mechanicznym
w XIV edycji Ogólnopolskiego Konkursu o Dyplom i Nagrodę Prezesa SIMP.

24.11.2014 | Wybory do Zarządu Koła

W dniu 18.11.2014 r. odbyły się wybory do Zarządu Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej. Walne Zgromadzenie Koła
jednogłośnie wybrało na kadencję 2014/2015 następujące osoby: Jakub BUKAŁA (Przewodniczący), Michał TOMASZEWSKI (Zastępca)
oraz Tomasz SZAFRAŃSKI (Sekretarz).