INFORMACJE OGÓLNE

Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej powstało w lutym 2008 roku.
W ramach Koła działalność naukową prowadzą studenci studiów I, II i III stopnia Wydziału Mechanicznego
Wojskowej Akademii Technicznej.

Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej służy rozwojowi zainteresowań i aktywności naukowej
studentów. Jego celem jest w szczególności:

 • poszerzanie wiedzy i umiejętności studentów;

 • rozwijanie życia naukowego wśród studentów;

 • przygotowywanie przyszłej kadry pracowników naukowych;

 • popularyzacja wiedzy w zakresie:
  – mechaniki technicznej,
  – wytrzymałości materiałów,
  – numerycznych badań symulacyjnych,
  – badań eksperymentalnych.

Wyżej wymienione cele Koło Naukowe Mechaniki i Informatyki Stosowanej realizuje między innymi poprzez:

 • organizowanie przedsięwzięć: seminariów, prelekcji, wycieczek, mających na celu poszerzenie wiedzy i umiejętności
  z zakresu mechaniki technicznej i informatyki stosowanej;

 • organizowanie i rozwijanie szeroko pojętej kultury studenckiej;

 • organizowanie i uczestnictwo w spotkaniach naukowych i dyskusjach, odczytach, wykładach, kursach,
  zjazdach i konferencjach naukowych i dydaktycznych;

 • pogłębianie wiedzy i umiejętności samodzielnego i zespołowego rozwiązywania problemów naukowych i technicznych;

 • promowanie działalności Koła Naukowego, Katedry Mechaniki Technicznej i Informatyki Stosowanej (KMiIS),
  Wydziału Mechanicznego i Wojskowej Akademii Technicznej

 • prowadzenie prac naukowo-badawczych w celu wyrabiania samodzielności badawczej i dogłębnego
  opanowania wiedzy przez studentów;

 • rozwijanie i kształtowanie działalności naukowej wśród zainteresowanych studentów biorących czynny udział
  w działalności koła;

 • rozwijanie zainteresowań naukowych i badawczych członków koła;

 • sporządzanie i pozyskiwanie materiałów mających służyć jako pomoce dydaktyczne (foldery, ulotki,
  nagrania na nośnikach);

 • uczestnictwo w krajowych i międzynarodowym ruchu naukowym oraz rozwijanie międzynarodowych kontaktów
  i współpracy naukowej;

 • publikowanie wyników prac w czasopismach naukowo-technicznych (wraz z kadrą naukową KMiIS);

 • udział w kształceniu i przygotowaniu przyszłej kadry naukowej;

 • współpracę z krajowymi i zagranicznymi organizacjami realizującymi podobne cele i zadania.


Regulamin Koła Naukowego Mechaniki i Informatyki Stosowanej

BAZA DYDAKTYCZNA


Laboratorium Komputerowych Metod Mechaniki (LKMM)
im. Prof. Jana Szmeltera – sala 53/62

Laboratorium Komputerowych Metod Mechaniki (LKMM)
– sala 57/62


Klaster
Dobrawa
264 rdzenie
1,4 TB RAM
24 TB HDD

Klaster
Mieszko
176 rdzeni
896 GB RAM
7 TB HDD


BAZA LABORATORYJNA


Uniwersalne maszyny wytrzymałościowe: SATEC 1200 kN i INSTRON 8802
oraz mostki tensometryczne ESAM TRAVELLER PLUS i ESAM TRAVELLER CF


Obrabiarki sterowane numerycznie: tokarka i frezarka


Kamery: "szybka" Vision Research V12 i termowizyjna Sc6000


Skaner mikrostruktury (mikrograf) oraz laserowy skaner naręczny EXASCAN